Pola Cene | Komentari
*
* LABORATORIJSKA ANALIZA KRVI I URINA u laboratoriji SiM LAB plus, na 2 lokacije u gradu! Laboratorijska analiza krvi i urina na 2 lokacije u gradu! Biohemijska analiza krvi predstavlja jedan od najbitnijih pokazatelja zdravstvenog stanja organizma.

Ukoliko u organizmu postoji neki poremećaj, disbalans zdravstvenog stanja, analiza krvi će nas usmeriti u pravcu dalje dijagnostike. Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene.

Kompletna biohemijska analiza krvi i urina obuhvata:

- kompletnu krvnu sliku – 14 parametara (eritrociti, hemoglobin, hematokrit i eritrocitni indeksi, trombociti, leukociti + leukocitarna formula)
- urea
- kreatinin
- gvožđe
- glukoza
- lipidni status (ukupni holesterol HDL i LDL holesterol, trigliceridi)
- parametri vezani za bubrege (urea, kreatinin)
- parametri vezani za jetru (AST, ALT)
- kvalitativni pregled urina sa mikroskopskim pregledom sedimenta.
*

Morate biti ulogovani da biste napisali komentar

Nazad na ponudu