Pola Cene | Pola daj i uživaj!

Novi vid oglašavanja

Ako želite da privučete veći broj novih kupaca, PolaCene ih može brzo i vrlo efikasno pronaći.

Tradicionalno oglašavanje nastoji da privuče pažnju velikim brojem reklama, uz slabe rezultate, a veliki trošak. Ponuda na PolaCene je besplatna, potrošači su zagarantovani, a rezultati vidljivi odmah. PolaCene Vas prezentuje desetinama hiljada zainteresovanih korisnika koji su samom registracijom i posetom izrazili želju da primaju ponude.

Dok tradicionalne medije oglašavanja izbegavaju, korisnici PolaCene sa zadovoljstvom prelistavaju naše dnevne ponude. Na dan Vaše ponude sva pažnja naših posetilaca usmerena je samo na Vas. Oni Vas dalje preporučuju svojim prijateljima slanjem linkova na našu stranicu putem interneta, emaila, mobilnog telefona, Facebooka i ostalih društvenih mreža.

Vaše objavljivanje ponude na PolaCene ne košta ništa, a objave - posete stranici, broj prodatih kupona - u potpunosti je merljiv. Dodatno, PolaCene oglašava dnevnu ponudu putem masovnih medija (internet portali, radio, tv, štampa, outdoor) oglašavajući sebe istovremeno oglašava i Vaš brand.